20§ Pelastusliiton purkaminen

Päätös Pelastusliiton purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta 20§:ssä on määrätty. Päätettäessä Pelastusliiton purkamisesta, kokouksessa on samalla määrättävä miten sen omaisuus käytetään Pelastusliiton tarkoitusperien edistämiseksi toiminta alueellaan. Pelastusliiton tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa 13.11.2021 sekä ylimäärisessä vuosikokouksessa 5.3.2022.

Jaa tämä sivu